Vladimír Krausko                                             

Cigeľ 352                                                                          
97101 Cigeľ                                                                     

 

Tel.: +421908306812                                                           

E-mail: krauskov@gmail.com                                              

IČO: 41931301